Asociácia mediálnych agentúr (AMA)

Je záujmové združenie právnických osôb, ktoré bolo založené podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka a nadobudlo právnu subjektivitu zápisom do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na príslušnom orgáne štátnej správy. AMA tiež spolufinancuje peoplemetrový prieskum sledovanosti TV a je členom združenia PMT.

Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava

V mene združenia môžu konať:

Najvyšší orgán

výbor združenia, do ktorého je menovaný jeden zástupca každého člena

Predsedníctvo združenia

zložené z predsedu a dvoch podpredsedov

Peter Beljak
predseda združenia
Richard Kopuník
generálny sekretár
Braňo Polák
podpredseda združenia
Peter Seyfert
podpredseda združenia
Peter Beljak
predseda združenia
Richard Kopuník
generálny sekretár
Braňo Polák
podpredseda združenia
Peter Seyfert
podpredseda združenia

Partnerské organizácie

Domáce

Spolupráca lokálnych profesných asociácií v reklamnom odvetví je kľúčová pre efektívne fungovanie a rozvoj celého odvetvia. Je tak kvôli výmene know-how a vzájomenj inšpirácii. AMA spolupracuje s organizáciami: Asociácia digitálnych marketingových agentúr, Klub reklamných agentúr Slovenska, Asociácia public relations Slovenskej republiky, IAB Slovakia, BTL Komunikačká asociácia a Asociace komunikačních agentur (CZ).

Zahraničné

EACA je hlasom európskych komunikačných agentúr a združení, ktoré podporujú ekonomický a sociálny prínos komerčných komunikácií pre spoločnosť. Jej členmi sú reklamné, mediálne, digitálne, brandingové a PR agentúry, ako aj ich národné asociácie. Spolu zastupujú viac ako 2 500 organizácií z takmer 30 európskych krajín, ktoré priamo zamestnávajú viac ako 120 000 ľudí.

https://eaca.eu/
# Let's Get In Touch

Kontaktujte nás

Zostaňte v spojení

Asociácia mediálnych agentúr
Panónska cesta 7
851 04 Bratislava